Privacy Statement

Deze website is onderdeel van textielstra.nl
Ons vestigingsadres is Wagenmakersstraat 1, 8601 VA Sneek
Ons postadres is Wagenmakersstraat 1, 8601 VA Sneek
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 01164708
Ons B.T.W.-nummer is NL.8213.70.017.B01

textielstra.nl hecht belang aan uw vertrouwen en dus respecteren wij uw privacy. Wij dragen
er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens, die u aan ons verschaft, vertrouwelijk worden
behandeld. Wij houden ons daarom bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de
wettelijke bepalingen. Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om uw bestelling zo
snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Textielstra.nl zal uw persoonlijke gegevens niet
aan derden verkopen/ter beschikking stellen tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van
uw bestelling. U kunt onze website en webshops bezoeken zonder persoonlijke gegevens te
hoeven verstrekken, tenzij u overgaat tot bestelling.  

textielstra.nl gebruikt uw verschafte persoonlijke gegevens om de volgende diensten uit
te kunnen voeren:

Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte persoonlijke gegevens
(naam, e-mailadres, factuur- en afleveradres, betaalgegevens) nodig ten eerste, om ervoor te
kunnen zorgen dat uw bestelling correct wordt afgehandeld, en ten tweede om, bij onvoorziene
calamiteiten, contact met u op te kunnen nemen. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt
bij vragen. Uw e mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen
bevestigen. Verder ontvangt u via dit adres de status van uw bestelling.

Met uw toestemming gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om u te informeren over speciale
aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer op prijs stelt dan kunt u ons dat laten weten door
een e-mail te sturen naar info@textielstra.nl.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Deze verzamelen wij door u
eens in de zoveel tijd te vragen om een online enquête in te vullen. Hiertoe bent u uiteraard
niet verplicht.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij u om uw persoonlijke gegevens achter te
laten. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te
maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Voor een bezoek aan onze website is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij willen u
er echter wel op wijzen dat het gebruik van de winkelmand functie en dus het bestellen van
producten alleen mogelijk is wanneer cookies worden geaccepteerd. Cookies en Flash-cookies
zijn kleine bestandjes, die door middel van uw browser op uw computer worden opgeslagen ,
deze cookies wisselen bepaalde instellingen met ons systeem uit.

Het opslaan van deze instellingen helpt ons, onze website en onze aanbiedingen beter op
uw wensen af te stemmen en dus het gebruik voor u gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld
doordat bepaalde gegevens van u zodanig worden opgeslagen, dat u ze bij elk volgende
bezoek niet steeds weer hoeft in te voeren.

Indien u nog vragen heeft  over de Privacy Statement van textielstra.nl, dan kunt u een
e-mail sturen naar info@textielstra.nl. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw
gegevens. Onze klantenservice helpt u daarom graag verder als u informatie nodig heeft
over uw persoonlijke gegevens of als u deze wilt wijzigen. Mocht het nodig zijn om onze
Privacy Statement aan te passen dan zult u op deze website altijd de meeste recente versie
terugvinden.